1. Byggnads plåtslageri 
2. Industriarbeten
3. Ventelationsarbeten
4. Taktäckning
5. Serviceoch tkundethåll
6. Takmålning
Hem
 Takmålning
Inom Åkerlinds finns en gedigen erfarenhet av målning på kulturhistoriska och ömtåliga tak.
Gamla plåttak är som alla andra gamla föremål som används, de kräver omsorg och löpande underhåll. På så vis lever de längre

Tillbaka