Galleri

 Fängelset i Gävle

 ICA MAXI i Gävle
 
 Johannes gården i Skutskär

 Konsertthuset i Gävle

 Älvkarleö Herrgård

 Norlida

Pharmcia i Uppsala


 Skutskärs Kyrka

 Ultuna i Uppsala

 Västlands Kyrka