1. Byggnads plåtslageri 
2. Industriarbeten
3. Ventilationsarbeten

4. Taktäckning
5. Serviceoch tkundethåll
6.
Takmålning
   Hem

Byggnads plåtslageri 
Byggnads plåtslageri  innefattar all plåt inom nyproduktion och renovering/Rot av byggnader.
Allt från fönsterbläck och hängrännor, till egen tillverkning av olika skräddasydda detaljer i plåt.
Vi har en gedigen erfarenhet av kulturhistoriska byggnader och arbeten under antikvarisk kontroll

Taken kan täckas meed bandtäckning eller skivtäckning. Det kan vara fabrikslackerad plåt, förzinkad plåt eller koppar. Populärt är också tegelliknande profilplåt i form av överläggningsplattor.

 

Tillbaka